List of Chief Ministers (CM) of Uttarakhand

List of Chief Ministers (CM) of Uttarakhand

Sl. No. Chief Ministers of Uttarakhand From To Party
1 Nityanand Swami Nov 9, 2000 Oct 29, 2001 BJP
2 Bhagat Singh Koshiyari Oct 30, 2001 Mar 1, 2002 BJP
3 N. D. Tiwari Mar 2, 2002 Mar 7, 2007 INC
4 B. C. Khanduri Mar 8, 2007 Jun 23, 2009 BJP
5 Ramesh Pokhriyal Nishank Jun 24, 2009 Sep 10, 2011 BJP
6 B. C. Khanduri Sep 11, 2011 Mar 13, 2012 BJP
7 Vijay Bahuguna Mar 13, 2012 Jan 31, 2014 INC
8 Harish Rawat Feb 1, 2014 March 27, 2016 INC
(President's rule) March 27, 2016 April 21, 2016 N/A
9 Harish Rawat April 21, 2016 April 22, 2016 INC
(President's rule) April 22, 2016 May 11, 2016 N/A
10 Harish Rawat May 11, 2016 Mar 18, 2017 INC
11 Trivendra Singh Rawat Mar 18, 2017 Incumbent BJP

Chief Ministers of India

Andhra Pradesh Jharkhand Pondicherry
Arunachal Pradesh Karnataka Punjab
Assam Kerala Rajasthan
Bihar Madhya Pradesh Sikkim
Chhattisgarh Maharashtra Tamil Nadu
Delhi Manipur Telangana
Goa Meghalaya Tripura
Gujarat Mizoram Uttar pradesh
Haryana Nagaland Uttarakhand
Himachal Pradesh Orissa West Bengal
Jammu Kashmir