Governor of Punjab

List of Governors of Punjab

SL. No. Name of Governors From To
1 Sir Chandulal Madhavlal Trivedi Aug 15, 1947 Mar 11, 1953
2 Sir Chandeshwar Prasad Narayan Singh Mar 11, 1953 Sep 15, 1958
3 Narahar Vishnu Gadgil Sep 15, 1958 Oct 1, 1962
4 Pattom Thanu Pillai Oct 1, 1962 May 4, 1964
5 Hafiz Muhammad Ibrahim May 4, 1964 Sep 1, 1965
6 Sardar Ujjal Singh Sep 1, 1965 Jun 26, 1966
7 Dharma Vira Jun 27, 1966 Jun 1, 1967
8 Mehar Singh Jun 1, 1967 Oct 16, 1967
9 D. C. Pavate Oct 16, 1967 May 21, 1973
10 Mahendra Mohan Choudhry May 21, 1973 Sep 1, 1977
11 Ranjit Singh Narula Sep 1, 1977 Sep 24, 1977
12 Jaisukh Lal Hathi Sep 24, 1977 Aug 26, 1981
13 Aminuddin Ahmad Khan Aug 26, 1981 Apr 21, 1982
14 Marri Chenna Reddy Apr 21, 1982 Feb 7, 1983
15 S.S. Sandhawalia Feb 7, 1983 Feb 21, 1983
16 Anant Prasad Sharma Feb 21, 1983 Oct 10, 1983
17 Bhairab Dutt Pande Oct 10, 1983 Jul 3, 1984
18 Kershasp Tehmurasp Satarawala Jul 3, 1984 Mar 14, 1985
19 Arjun Singh Mar 14, 1985 Nov 14, 1985
20 Hokishe Sema Nov 14, 1985 Nov 26, 1985
21 Shankar Dayal Sharma Nov 26, 1985 Apr 2, 1986
22 Siddharta Shankar Ray Apr 2, 1986 Dec 8, 1989
23 Nirmal Mukarji Dec 8, 1989 Jun 14, 1990
24 Virendra Verma Jun 14, 1990 Dec 18, 1990
25 General Om Prakash Malhotra Dec 18, 1990 Aug 7, 1991
26 Surendra Nath Aug 7, 1991 Jul 9, 1994
27 Sudhakar Panditrao Kurdukar Jul 10, 1994 Sep 18, 1994
28 Lieutenant General B.K.N. Chhibber Sep 18, 1994 Nov 27, 1999
29 Lieutenant General J. F. R. Jacob Nov 27, 1999 May 8, 2003
30 Om Prakash Verma May 8, 2003 Nov 3, 2004
31 Akhlaqur Rahman Kidwai Nov 3, 2004 Nov 16, 2004
32 General Sunith Francis Rodrigues Nov 16, 2004 Jan 22, 2010
32 Shivraj Patil Jan 22, 2010 Jan 21, 2015
33 Kaptan Singh Solanki Jan 21, 2015 Aug 17, 2016
34 V P Singh Badnore Aug 17, 2016 Present