List of Governors of Maharashtra

List of Governors of Maharashtra

Sl.No. Name of Governors From To
1 The Rt. Hon. Sir John Colville, PC, GCIE 1943 1948
2 Raja Sir Maharaj Singh, CIE 1948 1952
3 Sir Girija Shankar Bajpai, KCSI, KBE, CIE 1952 1954
4 Dr Harekrushna Mahatab 1955 1956
5 Sri Prakasa 1956 1962
6 Dr P. Subbarayan Apr 17, 1962 Oct 6, 1962
7 Vijayalakshmi Pandit Nov 28, 1962 Oct 18, 1964
8 Dr P V Cherian Nov 14, 1964 Nov 8, 1969
9 Ali Yavar Jung Feb 26, 1970 Dec 11, 1976
10 Sri Sadiq Ali Apr 30, 1977 Nov 3, 1980
11 Air Chief Marshal O P Mehra Nov 3, 1980 Mar 5, 1982
12 Air Chief Marshal I H Latif Mar 6, 1982 Apr 16, 1985
13 Kona Prabhakara Rao May 31, 1985 Apr 2, 1986
14 Dr. Shankar Dayal Sharma Apr 3, 1986 Sep 2, 1987
15 Kasu Brahmananda Reddy Feb 20, 1988 Jan 18, 1990
16 Dr. C Subramaniam Feb 15, 1990 Jan 9, 1993
17 Dr. P.C. Alexander Jan 12, 1993 Jul 13, 2002
18 Mohammed Fazal Oct 10, 2002 Dec 5, 2004
19 S.M. Krishna Dec 12, 2004 Mar 5, 2008
20 S.C. Jamir Mar 9, 2008 Jan 22, 2010
21 Kateekal Sankaranarayanan Jan 22, 2010 Aug 24, 2014
22 Chennamaneni Vidyasagar Rao Aug 30, 2014 Present
Cities in Maharashtra